THÔNG BÁO NẠP TIỀN QR CODE

Hiện tại nếu hội viên chỉ cần nạp sai 1 trong các quy định sau đây cũng sẽ bị đóng phương thức nạp quét mã Qrpay (trước đó chỉ có trường hợp QUÉT MÃ CŨ) :
1. Nội dung không chính xác
2. Không thực hiện đúng lệnh tương ứng (quét mã cũ )
3. Làm lệnh khác với số tiền nạp
4. Khác tên nạp tiền
5. Chọn người nhận chịu phí giao dịch
6. Nạp tiền có số lẻ
7. Nạp dưới mức tối thiểu (dưới 100 ngàn)

Xem thêm các hướng dẫn nạp/rút tiền Kubet khác