Vào 17/07 (Thứ Tư) trang sẽ tiến hành bảo trì hệ thống định kỳ,
Thời gian từ 04:30 đến 07:30 sáng GMT+7, tạm ngưng phục vụ nạp rút tiền,
Thời gian từ 05:00 đến 07:30 sáng GMT+7, tạm ngưng mọi hoạt động trang mạng.

Đăng Ký Thành viên Ku Bet