Hướng dẫn đọc chú đại bi tiếng Phạn chuẩn bản gốc

Chú đại bi là nghi thức tụng niệm phổ thông và là chữ phiên âm theo tiếng Phạn. Sau đó, người ta mới dịch về âm Hán và âm Việt cho dễ đọc, dễ nghe và dễ hiểu. Do phần dịch thông qua 2 âm khác nhau nên có một số từ sẽ không giống với tiếng Phạn gốc vì cấu trúc ngữ âm của nó rất đặc biệt. Đối với những giáo chúng phật tử theo phật giáo thì nhất định phải biết đọc chú đại bi tiếng Phạn.

Bài viết dưới đây, Kubet sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc chú cơ bản cho người mới bắt đầu.

Đọc Bản chú đại bi tiếng Phạn phiên âm theo tiếng Việt

Nguồn gốc xuất phát của Phật Giáo từ Ấn Độ nên những cuốn kinh Phật thường được viết theo tiếng Phạn. Vì vậy, nếu muốn đọc chú đại bi tiếng Phạn, các bạn cần dựa vào những bản phiên âm tiếng Việt.

Bản Kinh Ma Ha Ka Ru Na Đa Ra Ni theo phiên âm Phạn – Việt

Nam mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da. Om, sa va, ra ba da, su đa na đa sie. Na más, kri toa, i mam, a ria ya va lô ki tê soa ra, ram đa va. Nam mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a je yam, sát va sát toa, na ma va sát toa. Nam mô va ka, ma ra đa tu.

đọc chú đại bi tiếng Phạn
Đọc chú đại bi có công năng rất lớn

Phần chính

Ta đi ya tha: Om, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê ma hi rê đa yam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru, bô đi da, bô di da, bô đa da, bô da da, mai tri da, na ra kin đi.

Đa si ni na, pa da ma na, soa ha. Sít đa da, soa ha. Ma ha sít đa da, soa ha. Sít đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa da, soa ha. Chác ra, a sít đa da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha.

Na ma rát na tra da da. Nam mô a ri ya va lô ki tê soa ra da, soa ha.

Om, sít đa yăn tu, man tra, pa đa da, soa ha.

Lưu ý:

Đây là bản chú phổ biến nhất hiện nay được rất nhiều giáo chúng phật tử niệm vào mỗi buổi sáng sớm. Khi được phiên dịch ra tiếng Việt, bản chú này dễ đọc, dễ nhớ hơn rất nhiều.

Ý nghĩa của đọc chú đại bi tiếng Phạn

Chú đại bi tiếng Phạn nằm trong kinh Đại bi tâm đà la ni. Thần chú này giúp quảng đại viên mãn, cứu khổ, cứu nạn. Đọc trì chú này diệt vô lượng tội, được vô lượng phúc và khi chết sẽ được về miền cực lạc. Thần chú này do Quan thế âm bồ tát nói, để thần chú phát huy tác dụng thì phải giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng và phải trì tụng liên tục.

Hướng dẫn đọc chú đại bi tiếng Phạn
Đọc chú đại bi có thể diệt nạn, diệt khổ

Công Năng và Oai Lực của Thần Chú Đại Bi

Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi, ta nên tìm hiểu xem mục đích, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm khi Ngài ban phát thần chú này. Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác.

Đạt được những điều mong cầu

Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn ngại nỗi. Trong cõi dục giới này, con người đâu có mong cầu điều gì hơn ngoài an lạc, hạnh phúc và sống lâu. Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa.

Thành tâm đọc chú đại bi có thể đạt được điều mong cầu

Chú đại bi tiếng Phạn
Chú đại bi tiếng Phạn

Công năng cứu khổ chúng sinh

Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất, những lúc mà ta thấy mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát, hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì tụng Thần chú Đại Bi. chắc chắn Ngài sẽ giúp ta những phương tiện thiện xảo, đưa ta vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc. 

Lời kết

Như vậy, qua đây các bạn đã biết cách đọc chú đại bi tiếng Phạn được phiên âm theo tiếng Việt. Đọc chú đại bi hàng ngày không chỉ giúp cứu khổ, cứu nạn mà còn nhận được vô lượng phước. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo những bài viết tin tức tâm linh của chúng tôi nhé.!